Znajdziesz nas na:  Facebook  youtube

Drewno używane do produkcji wiszarów jest czterostronnie strugane i suszone komorowo co w znacznym stopniu zabezpiecza je przed ogniem, szkodnikami i korozją biologiczną, oraz na życzenie inwestora impregnowane środkiem bio i ogniochronnym FOBOS M-4.


FOBOS M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego.

Fobos M-4 jest środkiem higienicznym, całkowicie bezpiecznym i może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą bezpośrednio stykać się ze środkami spożywczymi. Na drewno pokryte preparatem Fobos M-4 można nakładać środki dekoracyjne, które zostały uprzednio przebadane na skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego.

Impregnacja stosowana w naszym zakładzie polega na sześciogodzinnej kąpieli elementów w roztworze wodnym powodując zużycie preparatu wynoszące: - 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej.

Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM M-4 równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

Stosowanie powyższych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez producenta.

Producent posiada niezbędne aprobaty i certyfikaty umożliwiające stosowanie środka ochronnego FOBOS M-4 w budownictwie:
 

    Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną nr 1408/2003
    Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5942/2003
    Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1709/01/2002
    Klasyfikacja Ogniowa ITB nr NP-981/02/TG
    Pozwolenie nr 0422/03 na obrót produktem biobójczym
    Certyfikat na system jakości wg PN-EN ISO 9001:2001

Zaufani i doświadczeni specjaliści w produkcji konstrukcji dachowych.